''Sosyal Medya'' Anabilim Dalı Olabilir


Kısa adı OKÜP olan Orta Karadeniz Üniversiteleri Akademik İşbirliği Platformu Enstitü Müdürleri toplantısı Ondokuz Mayıs Üniversitesinin ev sahipliğinde Samsun'da gerçekleştirildi. Toplantıya üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Emine Altunay Şam'ın yanı sıra Giresun Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Canik Başarı Üniversitesi, Ordu Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesinden enstitü müdürleri katıldı.

Samsun'da yapılan çalışma toplantısında bir araya gelen sosyal, sağlık, fen ve eğitim bilimleri enstitü müdürleri önceden belirlenen gündem maddelerini görüşerek karşılıklı program açma protokolleri, uluslararası dergi yayınlanması, YÖKSİS bilgileri, merkez laboratuvarları, araştırma merkezlerinin envanter durumları, enstitü müdür ve müdür yardımcılarının özlük hakları konularında fikir alışverişinde bulundular.

Toplantıda alınan kararlar:

  • OMÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi olan "Journal of Experimental and Clinical Medicine " isimli derginin bundan böyle OKÜP çatısı altında çıkarılmasına (online ve basılı),
  • GOP Fen Bilimleri Enstiüsü Dergisi'nin bundan böyle OKÜP çatısı altında çıkarılmasına,
  • GOP Eğitim  Bilimleri Enstİtüsü   Dergisi'nin bundan böyle OKÜP çatısı altında çıkarılmasına (online ve basılı),
  • OKÜP çatısı altında Sosyal  Bilimler Enstitüsü Dergisi adı altında yeni bir dergi çıkarılmasına,
  • Planlanan dergiler için logo ve isim çalışması yapılmasına, her bir dergi için,
  • Planlanan dergiler için her üniversiteden alan editörleri belirlenmesine,
  • Aşağıda belirlenen alanlarda güçlü anabilim dalları oluşturulmasına

1- Sosyal  Medya

2- Ulaştırma ve Haberleşme

3- Yıkım Mühendisliği

Gelecek toplantının ise Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesinde yapılmasına  karar verildi. 

sam123

Amasya Üniversitesi

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü