''Ramazan–ı Şerif Bir Okuldur''


"Üç aylar"ın ardından, geçtiğimiz yıl hüzünle uğurladığımız, yeniden buluşmanın merak ve endişesi içinde olduğumuz Ramazan-ı şerif ayına tekrar kavuşmanın heyecan, sevinç ve mutluluğunu yaşamaktayız. Başta oruç gibi ayrıcalıklı ibadet olmak üzere, hatim, mukabele, teravih, infak, vaaz ve nasihatin bolca yer aldığı, "bin aydan daha hayırlı" Kadir gecesinin bulunduğu, maneviyatla dolu bir iklime giriyoruz.

Ramazan ayının, müminin dünyasında, anılan özellikleriyle soyut bir kavram olmaktan çıktığını, adeta ete kemiğe bürünmüş bir şahsiyet kazandığını görüyoruz. Mahyalarımızı süsleyen "Hoş geldin Yâ Ramazan" ifadeleri ile Ramazan, hasretle yolları gözlenen candan bir dost, evlerin başköşesine buyur edilen kıymetli bir misafir, kapıda nezaket ve hürmetle karşılanan saygıdeğer bir öğretmendir sanki…

orhan hoca

Bir aylık zaman dilimi içine, böyle yoğun bir manevi programın konulmasının hikmetleri vardır tabi. Öncelikle bunun, insanın ruhi ve psikolojik yapısı ile yakından ilgisi söz konusu. İnsan yıl içinde yaşadığı yoğun dünyevi meşguliyet ve problemler içinde, manevi dünyasında, gönül âleminde bazı eksilmeler, kayıplar yaşayabilir. Zira insan, sadece et ve kemikten ibaret biyolojik bir varlık değildir. O, madde ve manasıyla; beden ve ruhuyla insandır. Modern hayatın koşuşturmacası içinde, kalp âleminde yaşanan erozyon ve arızaların telafisi için, yoğunlaştırılmış bir manevi programın uygulanması şarttır. Aynen enerjisi azalan cihazların bir güç kaynağına bağlanması gibi, Ramazan ayı da müminin gönlüne zindelik, manevi âlemine hayat bahşeder. Buna göre Ramazan'ı, manevi enerjinin depolandığı bir dönem olarak görebiliriz. O'nun için bu ayda, şairin "Hoşça bak zâtına kim zübde-i âlemsin" dediği gibi, ruhumuzu tabiri caizse bakıma almalı, ona karşı bu mübarek ayın feyiz ve bereketinden olabildiğince cömert davranmalıyız. Ramazan, Kur'ân ayı olduğundan Kur'ân'la daha çok buluşmalıyız. Oruçlarımızı en güzel şekilde tutmaya çalışmalıyız. Varsa kulluk ödevlerimizdeki eksikleri gidermeye, yeniden bir kalp inşasına çalışmalıyız.

İlmihal kitaplarında, "belirli zaman içinde, belirli şeylerden uzak durma" şeklinde yapılan tanımda, her ne kadar oruç ibadetinin şekil yönü ön plana çıkmış olsa da diğer ibadetler gibi, orucun da mümin hayatında ifa ettiği çok önemli görevler bulunmaktadır. Büyük İslam âlimi Gazali, "İhya-ı Ulumiddin" adlı eserinde "havâs" ve "avâm" şeklinde bir ayrım yapmaktadır. Aslında seçkin kimse anlamına gelen havâs kavramı, belli şekillere bağlı olarak yapılan ibadetlerin özünü ve ruhunu kavrayan, onlara derinlik katarak ibadetleri ahlaki bilince dönüştüren kimseler demektir. Avâm ise, ibadetleri sadece şekilsel yönüyle yerine getiren, ibadetlerin amaç ve hedeflerini kavrayamamış sathi kimselerdir. Buna göre, orucu sadece mideyi yeme ve içmeden men etmekle tutmak, avâmın orucudur. Buna karşın el, dil, göz vs. uzuvlarla da oruca katılmak, yani yeme ve içmenin yanında kötü söz ve davranışlardan da uzak durmak havâsın orucudur. Gerçekten birçok Kur'ân ayeti, ibadetlerin sadece belirli ritüelleri yerine getirmekten ibaret olmadığını ortaya koymaktadır. Bir bakıma, ibadetlerin kişiye kazandırdığı bilinç ve derinlik, ibadetlerin Allah katındaki değerinin bir sağlaması olmaktadır. Tıpkı Matematikte yapılan işlemlerin doğruluğunu tespitte sağlama yöntemi kullanmak gibi. Örneğin bir ayet-i kerimede namaz için,"Şüphesiz ki namaz insanı fuhşiyât ve kötülükten alıkoyar"buyrulmaktadır. Buna göre, bizi kötülükten alıkoymayan namazın, düzeltilmeye ihtiyaç duyan yönleri var demektir. Hz. Peygamber de, kişiyi kötülükten alıkoymayan orucu, sadece aç ve susuz kalmak olarak nitelemiştir. Orucun, günün her anında ibadet halinin yaşandığı bir ibadet olduğu düşünülürse, kötü söz ve davranışların oruçla eş zamanlı bulunmasının mümin için oldukça tezat bir durum olduğu iyi anlaşılır. Bu durumda insanın orucu tutmasından ziyade, orucun insanı tutmasından bahsetmek daha anlamlı olmaktadır. Her mümin, tuttuğu orucun aslında kendisini ne kadar tuttuğuna dikkat etmelidir.

Ramazan'ın bireye kazandırdığı faydaların toplumsal düzeyde dikkate değer yansımaları olmaktadır. Nitekim bu ayda yaşanan manevi iklim, toplumsal birlik ve bütünlüğümüze de güzellikler katmaktadır. Pek çok insan, farkına vardığı ama değişik nedenlere vazgeçemediği kötü davranışları bırakmak için Ramazan'ı kendilerine "milad" kabul eder. Terkettikleri kötü alışkanlıklar, onlar için yeniden doğuştur adeta. Ramazan-ı şerif ayında suç oranlarının diğer zamanlara göre azaldığı bilinmektedir. Öte yandan aileler ve dostlarla paylaşılan iftar sofraları, zengin fakir arasında kurulan köprüler, hep bir ağızdan cami kubbelerinde yankılanan salât-ü selâmlar, beraberce semâya açılan eller ve nihayet yaşanan bayram sevinci, insan ilişkilerine yeni bir soluk ve düzen getirmektedir. İnsanlar arasında oluşturduğu sevgi, kardeşlik, paylaşma, yardımlaşma duyguları ile Ramazan, kalplerimizi birbirine yaklaştırmaktadır.

Ramazan ayını farklı kılan özellikleri dikkate aldığımızda, Ramazanın manevi üstünlüklerinin (faziletinin), inananlara sunulmuş son derece büyük bir fırsat teşkil ettiği anlaşılmaktadır. Yani böyle değerli bir aya kavuşmuş olmak, Allah'ın önümüze koyduğu mükemmel bir fırsat olarak değerlendirilmelidir. İçerdiği manevi değerlerle, yediden yetmişe mümin şahsiyetinin olgunlaşmasında önemli roller üstlenmektedir Ramazan. Manevi kazanımları itibarıyla Ramazan-ı şerif ayını başlı başına bir okul olarak bile görebiliriz. Bu nedenle maddi alanda sunulan eğitim fırsatlarına gösterdiğimiz rağbet gibi, Ramazan okulunu da manevi eğitimimiz kapsamında kaçırılmaması gereken bir fırsat telakki etmeliyiz.

Bu vesile ile, Hz. Peygamberin "Allahım! Recebi, Şaban'ı bizim için bereketli kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." duasına âmin diyor, Ramazan-ı şerif ayının ülkemiz ve İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.

Yrd. Doç. Dr. Recep Orhan Özel

Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Öğretim Üyesi