''Hedefimiz Kategorimizde İlk Üç''


Yükseköğretim kurumlarının akademik performanslarını bilimsel metotlar geliştirerek kamuoyu ile paylaşan URAP (University Ranking by Academic Performance) 2014 yılı sıralamasını yayınladı. Üniversitemiz 2000 yılından sonra kurulan üniversiteler kategorisinde, 2011 yılında 39. sırada yer alırken, 2014 yılı raporunda ise 14 basamak yukarı çıkarak 25. sıraya yükseldi. Ayrıca, vakıf ve devlet üniversitelerinin tamamını kapsayan tüm sıralamada ise üniversitemiz 2011 yılında 109. sırada iken, 2014 yılı raporunda 16 basamak yukarı çıkarak 93. sıraya yükseldi.

haber11

ODTÜ Enformatik Enstitüsü ülkemizdeki üniversiteleri 2009 yılından beri akademik performanslarına göre sıralamaktadır. Bir dönem ODTÜ Rektörü de olan URAP koordinatörü Prof. Dr. Ural Akbulut yaptığı açıklamada (http://tr.urapcenter.org) "Günümüzdeki rekabet ortamında dünya üniversitelerini çeşitli ölçütlere göre sıralayan sistemler giderek daha fazla ilgi çekmekte, yeni sıralama sistemleri geliştirilmekte ve bu sıralama sistemlerinde kullanılan ölçütler tartışılmaktadır. Akademik performansını değerlendirebilmek ve gelişimini sürdürecek stratejiler üretebilmek için her üniversitenin diğer dünya üniversiteleri arasındaki konumunu değerlendirmeye ihtiyacı vardır. URAP'ın üniversitelerimiz için geliştirdiği bu sıralama sisteminin her üniversitenin kendi konumu hakkında bilgi sahibi olmasına yardımcı olacağını umuyoruz. Üniversitelerimizin bazı konulardaki eksiklerini görüp kendilerini geliştirerek belirli bir süre içinde dünya sıralamalarında daha üst sıralara yükseleceğine inanıyoruz. Halen, üniversitelerimizin dünyadaki yeri çok sayıda Avrupa üniversitesinden daha iyidir. Geliştirdiğimiz sistem, üniversiteleri iyiler ve kötüler şeklinde ayırmayı hedeflememektedir. Amaç, üniversitelerin belirlenen kriterlere göre gelişmeye açık yanlarını fark etmelerine yardımcı olmaktır. Diğer sıralama sistemlerinde olduğu gibi bu sistemin de eleştiriye açık yönleri vardır. URAP laboratuarında yürüttüğümüz çalışmaların sonuçlarına ve gelecek önerilere göre düzenlemeler yapılarak mevcut sıralama sistemi sürekli olarak geliştirilecektir" dedi.

haber2

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay ise konuyla ilgili olarak; "Üniversite sıralamaları yapılırken, enstitülerdeki doktora öğrencisi sayısı, öğretim üyesi başına uluslararası indekslerde yapılan yayın sayısı, öğretim üyesi başına düşen atıf sayısı, yayınlara yapılan toplam atıf sayısı, toplam bilimsel doküman sayısı, öğretim üyesi başına düşen doktora öğrenci sayısı, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı, araştırmacıların farklı kurumlarla yaptığı ortak çalışmalar gibi pek çok önemli akademik ölçüt dikkate alınmaktadır. Takdir edileceği üzere, üniversitemiz bünyesinde bulunan enstitülerimiz ilk defa 2011 yılında yüksek lisans öğrencisi almaya başlarken, ilk doktora programları ise 2012 yılında öğrenci almaya başlamış ve henüz mezun vermemiştir. 2011 yılında kurulan ve 2012 yılından itibaren ise aktif olarak BAP birimi bilimsel projeleri desteklemeye başlamıştır. Tüm bu çalışmalar ve gelişmeler son dönemde üniversitemiz adresli bilimsel ve akademik çalışmalara ivme katmış ve istikrarlı bir şekilde artış yaşanmıştır. 2015 yılı itibari ile Merkezi Araştırma Laboratuarımızın aktif olarak hizmet verecek olması, öğretim üyesi kadromuzdaki artış, yeni lisansüstü programlarımıza alınan onaylar ve buna paralel olarak öğrenci kabulleri ile araştırmacılarımızın yapacakları üst düzey uluslararası çalışmalar bizlere ileriye yönelik olarak daha umutla bakmamızı sağlamaktadır. Yine bu sıralamalarda dikkatle incelendiğinde, özelikle fen ve sağlık bilimlerinde akademik birimleri yoğunlaşan üniversitelerimizin ön plana çıktığı açıkça görülmektedir. Özellikle aktif Tıp Fakültesi bulunan üniversitelerin üst sıralarda yer aldığı görülmektedir. Bu verilerden hareketle, özellikle temel bilimler, mühendislik ve sağlık bilimlerinde öğretim üyesi kadromuza dâhil ettiğimiz/edeceğimiz genç ve dinamik araştırmacılarımızla 2015 yılında yapılacak sıralamada daha üst noktalara kısa sürede çıkacağımızın şimdiden açık bir şekilde göstermektedir. Üniversite olarak geçmişte neredeydik, bugün neredeyiz, ülkemizde ve dünyada yükseköğretim nereye gidiyor, gelecekte nerede olmak istiyoruz, bu hedeflere nasıl ve hangi eylemlerimiz ile ulaşacağız? gibi sorularla tüm paydaşlarımızın aktif katılımıyla hazırladığımız 2015-2019 stratejik planımızda cevap aradık'' ifadelerini kullandı.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Orbay, URAP sıralamasından hareketle, Amasya Üniversitesinin kısa vadedeki hedefini '2000 yılından sonra kurulan üniversiteler kategorisinde ilk üç üniversite arasına girmek' olarak açıkladı.

 

Amasya Üniversitesi

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü